ANKIETA – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Propozycje zmian LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU na lata 2007-2013

dla gmin: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Liniewo, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, gm. Skórcz, m. Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański, Zblewo Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”

W związku z prowadzonymi przez Lokalną Grupę Działania „Chata Kociewia”  konsultacjami społecznymi zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, przedstawiamy poniżej ankietę dotyczącą Państwa oceny zaproponowanych przez LGD zmian w Strategii.
Prosimy o dopowiedź na poniższe pytania, odnoszące się do zaproponowanych w załączeniu kierunków zmian LSR w zakresie celów, przedsięwzięć oraz matrycy logicznej.

Prosimy o wskazanie czy akceptują Państwo przedstawione zmiany -  przypadku uwag do przedstawionego materiału prosimy o ich wskazanie  i szczegółowe opisanie – wszystkie przekazane przez Państwa sugestie zostaną następnie zaprezentowane i omówione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków LGD. Podobnie w przypadku gdy mają Państwo sugestie dotyczące innych niż zaproponowane w załączonym materiale zmiany – prosimy o ich wskazanie o opisanie w poniższej ankiecie.

Ad 1. Zmiana ilości oraz zakresów celów szczegółowych LSR.
Czy akceptują Pani/Pan przedstawione zmiany ilości oraz zakresów celów szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju?

Tak
Nie

Ad 2. Zmiana ilości oraz zakresów przedsięwzięć w ramach Strategii.
Czy akceptują Pani/Pan przedstawione zmiany ilości oraz zakresów przedsięwzięć w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju?

Tak
Nie

Ad 3. Zmiana układu i struktury na linii cele główne/cele szczegółowe/przedsięwzięcia tak aby odpowiadała ona strukturze matrycy logicznej.
Czy akceptują Pani/Pan przedstawione zmiany układu współzależności na linii cele główne – cele szczegółowe – przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju?

Tak
Nie

Ad 4. Zmiana układu i struktury na linii cele główne/cele szczegółowe/przedsięwzięcia tak aby odpowiadała ona strukturze matrycy logicznej. Czy akceptują Pani/Pan przedstawione założenia matrycy logicznej Lokalnej Strategii Rozwoju w odniesieniu przede wszystkim do treści oraz układu wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania?
Tak
Nie

5. Czy ma Pani/Pan, inne niż przedstawione w załączonym materiale propozycje zmiany zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju które wg. Państwa mogłoby wpłynąć na poprawę efektywności wdrażania Strategii? Jeśli tak prosimy je poniżej opisać oraz uzasadnić.